Посета на Томатоленд и струмичкиот регион

Учесниците на двонеделниот курс од Тајван го посетија Томатоленд, модерен стакленик изграден од тимот на Хортицентар и струмичкиот регион еден од најважните земјоделски региони во Македонија
Оваа посета претставува за нив одлична можност да го споредат модерниот со традиционалниот начин на производство.