Посета на Томатоленд и Енергомаркет

Денес во организација на Хортицентар – Greenhouse training center студентите од Универзитетот во Белград, Украина и Бугарија беа во посета на оранжериите Томатоленд и Енергомаркет Свети Николе.
Одлична можност за проширување на знаењата од областа на оранжериското производство.