Посета на студенти од Скопје

Студентите на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј од Скопје го посетија Хортицентар – Greenhouse training center.
Следната недела очекуваме дел од нив да започнат со тренинг во Хортицентарот.