Посета на средношколци од Прилеп

Денес Хортицентар – Greenhouse training center беше посетен од страна на средношколците од СОУ „Орде Чопела“ од Прилеп.
За време на посетата од страна на нашите стручни лица беа упатени за начинот на работата Хортицентарот.