Van Der Knaap Презентација

Денес во Хортицентар – Greenhouse training center, беше одржана презентација од холандската компанија Van der Knaap. Компанијата на земјоделските производители од Македонија, им ги презентираше своите производи вреќички кокос, бенефитот од користењето на кокосов тресет, како и процесот на производство на вреќичките кокос.