Двонеделниот курс успешно завршен

Двонеделниот курс успешно завршен, соодветните сертификати доделени…