Две студентки од Универзитетот во Нови Сад

Две студентки од Универзитетот во Нови Сад пристигнаа во Horticentar Greenhouse Training center.
Тие го започнаа со тренинг денес, се надеваме дека ќе уживаат и ќе научат многу.

photo 2