Департман 3

Култура

Домат

Датум на расадување

01.07.2015

Хибрид

Attiya

Медиум (Подлога)

Табли со еп & флод систем на прихрана

 

« 1 на 3 »
 

Претходни култури сезона 2014/2015

 

Култура

Црвена марула

Датум на расадување

17.03.2015

Хибрид

Медиум (Подлога)

Табли со еп & флод систем на прихрана

 

Култура

Спанаќ

Датум на расадување

17.03.2015

Хибрид

Медиум (Подлога)

Табли со еп & флод систем на прихрана

 

Култура

Марула

Датум на расадување

17.01.2015

Хибрид

Funsong

Медиум (Подлога)

2 табли со еп & флод систем на прихрана

 

Култура

Јагоди

Датум на расадување

17.01.2015

Хибрид

Elsanta

Медиум (Подлога)

Табли со еп & флод систем на прихрана

Култура

Рукола

Датум на расадување

17.01.2015

Крај на култура

03.04.2015

Хибрид

Magnum

Медиум (Подлога)

Табли со еп & флод систем на прихрана