Департман 3 сезона 2015/2016

Култура

Нане, Жалфија, Темјан, Рузмарин, Босилок, Босилок црвен, Босилок ситнолисен

Датум на сеење

04.03.2016

Медиум (Подлога)

Табли со еп & флод систем на прихрана

 

Култура

Марула

Датум на сеење

26.11.2015

Хибрид

Funsong, Batavia, Medea

Медиум (Подлога)

Табли со еп & флод систем на прихрана

 

« 1 на 2 »
Департман 3 Сезона 2014/2015 – http://horticentar.mk/training-centar/department-3/