Департман 2

Култура

Домати

Датум на расадување

26.02.2015

Хибрид

Euphoria, Zouk, Angele cherry and Emotion

Медиум (Подлога)

Вреќички камена волна

 

« 1 на 4 »