Департман 2 сезона 2016/2017

Култура

Домат

Датум на расадување

20.09.2016

Хибрид

Brioso, Managua, Endevaour

Медиум (Подлога)

Вреќички кокос