Департман 1

Култура

Домати

Датум на расадување

26.02.2015

Хибрид

Euphoria, Zouk, Mamirio pink, Tyty cherry, Belle

Медиум (Подлога)

Вреќички кокос

 

« 1 на 4 »