Департман 1 сезона 2015/2016

Култура

Краставици

Датум на расадување

27.06.2016

Хибрид

Boncanale, Portos, Galeon, Navio и Premium

Медиум (Подлога)

Вреќички кокос

 

« 1 на 3 »

Претходно во сезона 2015/2016

Култура

Домати

Датум на расадување

01.10.2015

Хибрид

Coctail (E15B.50194), Grapolo (Diamantino), Grapolo (E15M.40620), Grapolo (E15M.40783), Big Beef (Barteza), Mini Beef (Kanavaro)

Медиум (Подлога)

Вреќички кокос

Департман 1 Сезона 2014/2015 – http://horticentar.mk/mk/training-centar/department-1/