Отворањето Хортицентар во македонските медиуми

Репортажа на ТВ Сител по повод отварањето на Хортицентар


 

Репортажа на ТВ Свет по повод отварањето на Хортицентар


 

Репортажа на Канал 5 ТВ по повод отварањето на Хортицентар


 

Репортажа на Ирис ТВ по повод отварањето на Хортицентар


 

Репортажа на КТВ по повод отварањето на Хортицентар