Курсевите продолжуваат

Хортицентар – Greenhouse training center продолжува со интензивните курсеви од областа на оранжериското производство. Оваа недела две студентки од Универзитетот Свети Кирил и Методиј и една студентка од Новосадскиот Универзитет ќе присутвуваат на курсот “Управување со култури’’.