Syngenta одгледувачи од Унгарија

Денес Хортицентар – Greenhouse training center го посетија најголемите оранжериски одгледувачи на хидропоника од Унгарија коишто користат Syngenta семиња.
За време на посетата од нашиот стручен тим им беше претставен начинот на работа и како функционира еден модерен стакленик со најсовремена технологија.