Успешна соработка

Како што може да видиме од минатите месеци Хортицентар Адриа, огранокот на Хортицентар во Србија, жнее успеси на земјоделското поле во регионот. покрај регуларната достава на ѓубрива и целиот асортиман на Хортицентар. Хортицентар Адриа успешно склопи договори со едни од најголемите произведувачи на јаболка во Србија: “Apple World” и “Al Dahra Rudnap“.
 
appleworld logo aldahra logo