Штандот на Хортицентар во Нови Сад

Отварање на саемот во Нови Сад. Штандот на Хортицентар како и секогаш го привлече вниманието на посетителите

Horticentar
hc 1