Bela leptirasta vaš, ozbiljan problem!

Postoje dve glavne vrste bele leptiraste vaši. Bemisia tabaci (pamukova bela leptirasta vaš) i Trialeurodes vaporariorum (staklenička bela leptirasta vaš). Obe vrste su jako štetne za mnoge kulture.
Bela leptirasta vaš pripada rodu Hemiptera. Ovaj insekt nanosi ozbiljna oštećenja na biljkama tako što buši biljno tkivo i isisava sadržaj biljnih ćelija. Posledice su usporen rast i defolijacija. Pored svega, bela leptirasta vaš izlučuje velike količine medovine. Biljkama uzima ogromne količine šećera da samim tim izlučuje medovinu koja služi kao hrana raznim vrstama gljiva. Ova gljivična obolenja prekrivaju listove biljaka i time redukuju mogućnost vršenja fotosinteze. Drugi negativan uticaj bele leptiraste vaši je što prenosi viruse kao što je Virus kovrdžanja šutih listova paradajza (TYLC) i infektivni virus hloroze paradajza (TICV).

Životni ciklus

Bela leptirasta vaš živi uglavnom u zatvorenoj populaciji koja se razilazi ukoliko postane prevelika na biljci. Zaraza u početku počinje samo na pojedinim mestima u polju.Nakon određenog vremena zaraza se proširuje na celokupan usev.
Životni ciklus bele leptiraste vaši se odvija u nekoliko faza. Prva faza je jaje nakon koje slede prvi, drugi, treći i četvrti stadijum larve i na kraju odrasli insekt. Jaja se poleđu u donjim delovima listova. Jaja su bele boje i veličine oko 0,25 mm. Nakon sedam dana ona postaju crna i tada ulaze u stadijum larve. Ovaj stadijum prolazi kroz različite faze sve do stadijuma lutke. Tokom ovog stadijuma mogu se videti crvene oči vaši. Konačno, iz stadijuma lutke će se pojaviti odrastao insekt. Formirani insekt odma započinje sa hranenjem. Insekti imaju dva para krila i pretežno borave na vrhu biljaka. Ženke bele leptiraste vaši počinju sa polaganjem jaja dva dana nakon izlazka iz stadijuma lutke. Pre parenja ženke polažu samo muška jaja. Nakon parenja mogu da legu kako muška tako i ženska jaja. Biljna vrsta koju je napala bela leptirasta vaš može da odredi koliko će bela leptirasta vaš da živi i koliko će jaja ženka da polegne (1000-2500).
Bela leptirasta vaš se može tretirati pesticidimakao što su npr. : • Decis (deltamethrin) • Actellic (pirimifos-methyl) • Admire (imidacloprid) • Nomolt (teflubenzuron) • Methomex (methomyl) • Applaud (buprofezin). Ukoliko je moguće preporučuje se da se koristi prirodan neprijatelj bele leptiraste vaši koji je Encarsia formosa. Započnite sa biološkom kontrolom u ranim fazama ukoliko je potrebno prilagodjavanje usevu. Uvek radite u skladu sa uputsvima na pakovanju pesticida. Proverite da li su pesticidi dozvoljeni prema lokalnim propisima.
white-fly
Za više informacija kontaktirajte naš stručni HORTICENTAR TIM.