Uloga Cinka u biljkama

Cink (Zn), jedan od esencijalnih mikroelemenata, je biljkama potreban u malim količinama. Normalna raspon cinka u biljnom tkivu je 15-60 ppm a u supstratu za uzgoj 0.10-2.0 ppm. Nedostatak cinka se ne javlja tako često, medjutim, nedosttak može da ostavi negativne posledice na rast i razvoj biljke. Svaki nedostatak mora da se utvrdi pre nego što je oštećenje ne biljci nepopravljivo.

Funkcije cinka Cink aktivira enzime koji su odgovori za sintezu odredjenih proteina. Učestvuje u formiranju hlorofila i nekih ugljenih hidrata, pretvaranju skroba u šećere, a i njegovo prisustvo u biljkama povećava perzistentnost na niske temperature. Cink je esencijalan u formiranju auksina koji imaju ulogu u regulaciji rasta biljke i izdužavanju stabljike.

Deficit: Kao i većina mikroelemenata, cink je nepokretan, što znači da se simptomi njegovog nedostatka prvo pojve na mladim novim listovima. Simptomi mnogo zavise i od vrste gajene kulture.Obično se simptomi izražavaju kao različite varijacije hloroze na novim listovima i kao nekrotične tačke na vrhovima listova. Nedostatak se na mladim listovima uočava i tako što su oni dosta manji i deformisanog oblika. Internodije se skraćuju dajući biljci oblik rozete, a i razvoj pupoljaka je loš što prouzrokuje smanjen obim cvetanja i grananja.

zinc deficiency
Toksičnost:Iako nije uobičajeno, cink može da bude toksičan kada njegova količina u lišću i tkivu prelazi 200ppm. Simptomi toksičnosti se manifestuju kroz manju veličinu listova, hlorozu novih listova, nekrozu vrhova listova, smanjen porast cele biljke i/ili smanjem razvo korena. Najčešći nedostatak Cinka u supstratu za gajenje biljka može da izazove slabiju asorpciju fosfora, gvoždja, magnezijuma i bakra i tako izazove i njihov nedostatak u biljnom tkivu. Cink je dostupniji biljci kada je pH supstrata nizak, tako da ako dodje do toksičnosti cinkom,prvo treba da se proveri pH i nivo cinka u supstratu.
Cink takodje može da se pronadje u visokim nivoima u nekim izvorima vode, ili se takodje može naći u vodi ako dodje u kontakt sa novim galvanizovanim metalnim površinama. Re testiranja tkiva, isperite lišće prvo jer neki fukngicidi sadrže u sebi cink kako aktivni sastojak koji moze da utiče na rezultate testiranja količine cinka u tkivu biljke.

zinc toxicity
Za više informacija o djubrivima, njihovim hranljivim sastojcima i njihovoj ulozi u proizvodnji, slobodno nas kontaktirajte na mail info@balkangreenhose.mk ili na naš sajt www.horticentar.mk .