Uloga Ca (kalcijum) i Mg (magnezijum) u biljkama

Prihrana sa oblicima kalcijuma i magnezijuma koje biljke mogu da usvoje je neophodna za pravilan razvoj biljaka. I biljke, kao i sva živa bića, imaju odredjene potrebe za mineralima.

Uloga kalcijuma u biljkama

Kalcijum igra jako bitnu ulogu izgradnji biljnog tkiva i omogućava bolji porast biljke.

 • Povećava otpornost biljnog tkiva i omogućava uspravnost i stabilnost biljke,
 • Pospešuje razvoj korenovog sistema,
 • Povećava otpornost na negativne uticaje sredine,
 • Povećava hranljivu vrednost krmnog bilja.

 
Kalcium rastenija
 

Uticaj Magnezijuma u biljkama

Magnezijum je neophodan mineral za rast i razvoj biljaka, igra ključnu ulogu u izgradnji hlorofila, od koga zavisi fotosinteza. Bez prisutog izvora magnezijuma, biljka ne može da raste. Magnezijum igra ulogu u mnogim pocesima, uključujući:

 • Izgradnja hlorofila,
  • Zeleni pigment koji absorbuje svetlost,
  • Pretvara sunčevu energiju u hemijsku energiju,
  • Vrši sintezu organskih jedinjenja koja su korisna za rast i funkcionisanje biljke
  • Sinteza aminokiselina i ćelijskih proteina,
  • Usvajanje i kretanje fosfora u biljkama,
  • Kocentracij vitamina A i C,
  • Otpornost na neželjena dejstva
   •  
    Magnezium