Uticaj natrijuma i hlorida na biljke

Natrijum i hlorid se obično smatraju otpadnim jonima koji biljkama nisu potrebni. Ukoliko su njihove količine veće u vodi koju biljke koriste onda ih biljke usvajaju u manjim količinama.
Funkcija: Natrijum nije esencijani element za biljke, ali biljke mogu da ga usvajaju u manjim količinama, slično mikroelementima, da pomognu u metabolizmu i sintezi hlorofila. Kod nekih biljaka može da se koristi kao delimična zamena za kalijum i za otvaranje i zatvaranje soma, što reguliše unutrašnju ravnotežu vode. Hlorid je potreban u manjim količinama, pomaže u odvijanju metabolizma, fotosintezi, osmozi i jonskom balansu unutar ćelije.
Nedostatak: Nedostaci natrijuma se ne ispoljavaju na biljkama s obzirom da on nije neophodan element. Nedostatak hlorida može da nastupi kada u medijumu za uzgajanje konstantno ima manje od 2ppm-a hlorida što se na biljci ispoljava u vidu hlorotičnih mrlja sa nekrotičnim mestima i to se javlja izmedju lisnih nerava na marginama mladih listova. U uznapredovanim slučajevima, nedostatak Hlorida može dovesti do uvenuća biljaka. Oba nedostatka se jako retko javljaju jer se oba elementa obično već nalaze ili u vodi za navodnjavanje ili u sklopu đubriva kao njihove nečistoće.

Chloride deficiency

Toksičnost: Toksičnost natrijuma se ispoljava u vidu nekroze ili sparušavanja listova ili oboda listova. Slično slučajevima trovanja mikroelementima. Toksičnost hloridom započinje ranim žućenjem listova što dalje vodi do stvaranja nekroze po obodu starijih listova.

Toksicnost