Uloga Mangana (Mn) u biljkama

Mangan (Mn): Mangan je važan mikroelement i po biljnim potrebama količinski je drugi element u poredjenju sa gvoždjem. Kao i svaki drugi element, može imati ograničavajući faktor na rast biljaka ako je u deficitu ili suficitu – toksičan. Jako je sličan gvoždju tako da je veoma često njegov nedostatak ili toksičnost zamenjen sa nedostatkom ili toksičnošću gvožđa.

Funkcija: Mangan u bijlkama doprinosi u različitim biološkim procesima,kao npr. fotosintezi, disanju i u usvajanju azota. Mangan je takodje uključen u zrenje polena, razvoj tučka, izdužavanje korena i otpornost na patogene koji napadaju korenov sistem.

Deficit: Simptomi nedostatkaka mangana , koji se često zamene sa simptomima nedostatka gvoždja, pojavljuju se u obliku internervne hloroze na listovima (žuti listovi na zelenim nervima) na mladim listovima i u vidu utisnutih pegica koje se pojvljuju na hlorotičnim mestima izmedu nerava. Takodje rast bljke može biti smanjen i usporen. Nedostatak mangana može da se povi kada pH u suspstratu dostigne 6.5 jer je u tom slučaju vezan i nedostupan biljkama za apsorciju. Nedostatak može da nastane i nedovoljnom prihranom.

deficiency
Toksičnost: Simptomi toksčnosti manganom počinju sa zgorelim vrhovima i krajevima starijih listova ili u vidu crvenkasto-braon tačkica na starijim listovima. Kada je ozbiljna toksičnost u pitanju, onda se javljaju veće tačke po lišću u većem broju. Pri pH vrednosti od 5.5, mangan je jako rastvorlji i veća je mogućnost da se javi toksičnost. Takodje toksičnost manganom može da se pojavi i zbog prekomerne prihrane.
Toxicity
Sličnosti sa gvoždjem: Mangan i gvožđe su usko povezani, tako da se mangan takmiči sa gvoždjem i, u manjoj meri sa cinkom, bakrom, magnezijumom i kalcijumom za apsorciju od strane biljaka. Treba se održavati odnos mangana i gvoždja 1:2 kako bi se postigli najboli rezultati i treba se testirati supstrat kako bi se utvrdilo da li su svi nivoi mikroelemenata i pH u normalnom opsegu.
Nedostatak mangana i gvoždja se manifestuje kroz slične simptome. Simptomi za nedostatak i jednog i drugog se manifestuju u obliku internervne hloroze na mladim listovima. Simptomi toksičnosti zbog suficita mangana i gvoždja su takodje indentični tako da ih je teško razlikovati.

Ukoliko želite da znate više o manganu na raspolaganju smo Vam i slobodno nas kontaktirajte.