Priva treneri u Horticentru

Horticentar – trening centar je sklopio novi dogovor sa Privom. Njihovi stručnjaci će takodje ubuduće držati obuku u Horticentru.
Hvala Priva!
Priva 1 Priva 2