Sprečavanje nadutosti paradajza (praznina unutar ploda)

Nadutost paradajza se manifestuje u vidu praznina unutar ploda i smanjenog broja semenki. Nastaje usled ekstremnih uslova kao što su visoke ili niske temperature. Takođe neuravnoteženost hranljivog rastvora sa npr. niskom EC vrednošću, niskim sadržajem kalijuma ili prevelikim sadržajem azota mogu dovesti do ove pojave.
Preventing Tomato Puffiness (hollowness or boxiness)
Zašto je paradajz prazan iznutra? Plodovi paradajza mogu ostati prazni iznutra ukoliko nisu upotpunosti oprašeni kao cvetovi ili je došlo do nekih poremećaja tokom ranih faza razvoja semena. Ovo može da se desi iz mnogo razloga uključujući neodgovarajuće temperature ili prekomerne padavine koje mogu da poremete aktivnosti oprašivača ili nepravilan način prihranjivanja posebno u slučajevima kada su nivoi azota visoki a kalijuma niski.
Šupljine koje jednom nastanu u paradajzu ne mogu da se poprave ili popune, jedino može da se u buduće spreči ovakva pojava radeći pre setve i primene đubriva analiza zemljišta. Uslove sredine koji utiču na oprašivače nije uvek najlakše iskontrolisati, ali većina šupljih plodova nestane kako sezona odmiče.
Za više informacija i saveta u pogledu ovakvih i sličnih problema vezanih za proizvodnju paradajza možete da kontaktirate naš HORTICENTAR tim ili posetite HORTICENTAR – centar za obuku u stakleničkoj proizvodnji.