Kalijum Nitrat


Karakteristike

Potassium Nitrate

  • Potpuno rastvorljivo u vodi, kristalnog oblika
  • Nizak sadržaj hlora, natrijuma i ostalih štetnih elemenata
  • Jako je dobra apsorpcija od strane biljaka zbog dobrog odnosa kalijuma i azota
  • Koristi se prilikom folijarne prihrane ili preko sistema kap po kap (fertigacijom) i kao sastavni deo NPK djubriva
  • Kompatibilan je sa većinom djubriva rastvorljivih u vodi.

 
 
 
 


Kalijum-Nitrat-doziranje.png
Kalijum-Nitrat-fertigacija
Kalijum-Nitrat-folijarno


Pakovanja

Dostupno u pakovanjima od 1000kg i 25kg.


Funkcija kalijuma

Za razliku od azota i fosfora, kalijum ne učestvuje u izgradnji organa biljke. Medjutim, kalijum je neophodan za razvoj biljnih organa jer je ma funkciju enzima koji aktivira metabolizam. Takodje potpomaže regulaciju vode u biljci jer utiče na otvaranje i zatvaranje stoma na listovima gde se voda oslobadja iz biljke kako bi je ohladila. Nedostatak kalijuma u biljci dovodi do njene neotpornosti na sušu.
Pri fotosintezi kalijum igra ulogu u održavanju balansa prilikom elektičnog praznjenja pri stvaranju ATP-a. Takodje, kalijum utiče i na transport šećera kroz biljku potrebnih za razvoj biljke ili ih skladišti u korenu ili plodovima. Takodje je uklučen u sintezu proteina. I konačno, kalijum povećava otpornost biljke na bolesti, utiče na velčinu semena i bobica i na kvalitet plodova voća i povrća.


Nedostatak kalijuma

Blaga hloroza koja napreduje u osušene delove i opekotine na starijim listovima je prvi indikator nedostatka kalijuma. U sledećoj fazi progresa vene na listovima će postati spaljene ili će nekroza krenuti od ivica listova ka unutrašnjem delu. Zatim prostor izmedju vena postae nekrotičan, a same vene ostaju zelene. Listovi imaju tendenciju da se uvijaju i kovrdžaju. Kod nekih biljaka, kao što su mahunarke i krompir, prvobitni znacni nedotatka kalijuma su u vidu belih tačkica po listovima.
Hloroza kao posledica nedostatka kalijuma je nepovratno oštećenje – čak i kada se doda kalijum. Efekat nedostatka kalijuma se može smanjiti prisustvom natrijuma, ali biljke koje su bogate natrijumom su više bogate sokovima nego biljke sa više kalijuma.

 Potassium-deficiency-on-vine-leafs  Potassium-deficiency-on-potato-leaves