Kalijum hlorid granulirani


Karakteristike

 Potassium Chloride granular

  • Bele granule
  • Jako efikasan izvor kalijuma (K)

 
 
 
 
 
 
 
 


Doziranje

NPK for base dressing application

Tipičan proizvod za primenu prilikom uzgajanja ratarskih kultura (pšenica, kukuruz,repa, suncokret itd.) 200-400 kg/h.
Napomenute količine za primenu zavise od zemljišta na koje se primenjuju i klimatskih uslov, načina upotrebe, uticaja prethodno gajenih kultura i drugih specifičnih uslova. Tačne količine i vreme i način upotrebe mogu se odrediti samo nakon odredjenih analiza npr. biljaka i zemljišta.


Pakovanje

Dostupno u pakovanjima od 1000kg i 25kg.


Fukcija Kalijum hlorida, granuliranog

Horticentar ima kompletnu liniju Kalijuovih djubriva. Svi proizvodi imaju jako dobru rastvorljivost i visoke sadržaje hrenljivih elemenata. Naša visokokvalitetna osnovna djubriva su pogodna kako za folijarnu primenu tako i za primenu sistemom kap po kap. Za kompletan pregled naših Klijumovih proizvoda posetite našu internet stranicu: www.horticentar.mk