Nedostatak Fosfora kod paradajza: Kako ga prepoznati i tretirati

Nedostatak fosfora je problem koji se često ispoljava na listovima paradajza.

Nedostatak fosfora se najčešće javlja iz sledeća dva razloga:
1. Ograničena količina fosfora u zemljištu
2. Smanjeno usvajanje fosfora od strane biljaka

Zašto je paradajzu potreban fosfor

Fosfor je jedan od četiri najvažnija makroelementa koji su paradajzu neophodni kako bi biljka bila zdrava – azot (N), fosfor (P), kalijum (K) i kalcijum (Ca).
Svaki od elemenata ima posebnu ulogu za zdrav rast i razvoj biljaka. Fosfor ima ulogu konvertora.
Pretvarač je hranljivih materija. Kada se druge hranljive materije usvoje od strane biljke, fosfor ima ulogu da te hranljive materije pretvori u lakopristupačne gradivne materije (proteine i nukleinske kiseline) što paradajzu omogućava rast i razvoj.
Pretvarač je energije. Fosfor je posrednik izmedju dve vrste molekula za transfer energije izmedju ćelija: ATP i ADP koji služe za skladištenje i transfer korisne energije koju biljke koriste pri ćelijskom disanju i pretvaraju u energiju za životne procese. Kada ATP ostane bez fosfora oslobadja se energija i nastaje ADP. Kada ADP usvoji molekul fosfora ponovo nastaje ATP.
Fosfor je jako važan za svaki stepen razvoja u životnom ciklusu biljaka paradajza:
U sadnicama: potsiče zdrav i jak razvoj korenovog sistema
U mladim biljkama: phosphorus fosfor obezbedjuje čvrstu stabljiku i listove
Tokom cvetanja i formiranja plodova: podstiče razvoj plodova
Tokom berbe: poboljšava ishranu biljaka.

Šta prouzrokuje nedostatak fosfora u biljaka?

• Niske temperature zemljišta što inhibira usvajanje fosfora
• Neodgovarajuće Ph vrednosti zemljišta (kiselost ispod 6.5 ili alkalnost iznad vrednosti od 7.5), što inhibira usvajanje fosfora
• Nedostatak u zemljištu, što znači daje fosfor nedostupan ili slabo dostupan.

Kako izgleda nedostatak fosfora na paradajzu?

Phosphorus deficiency in tomatoes
Potražite sledeće indikatore nedostatka fosfora kod paradajza:
Boja
Listovi paradajza dobijaju ljubičastu boju (ili crveno-ljubičastu) najpre na donjoj strani lista a posle i na gornjoj. Razlog tome je sledeći: kada fosfor postane nedostupan, energija se ne može konvertovati. Šećeri se ujedine jedni s drugima stvarajući abnormalno tamno zelenu boju. Ova pojava omogućava razvoj antocijana što dovodi do pojave crvene boje na listovima. Listovi venu, peteljke novih listova i stabljika menjaju boju u ljubičasto-crvenu. U nekim slučajevima, cela biljka paradajza može da poprimi ljubičastu boju ili lisni nervi koji su već ljubičasti mogu da postanu braon. Nakon dužeg vremena, listovi mogu postati i plavo-sivi.
Kovrdžanje
Može se pojaviti i kovrdžavost listova kao jedan od simptoma.
Usporen rast
Fosfor igra ključnu ulogu u procesu rasta biljaka. Ukoliko biljka ne može da pretvori energiju u gradivne ćelije ili ne može uopšte da usvoji i oslobodi energiju onda ona ne može ni da raste. Biljke paradajza sa deficitom fosfora rastu sporije. One izgledaju kao patuljaste biljke ili kao mlađe biljke ili kao biljke koje su izložene stresnim situacijama.
Ukoliko želite da izbegnete probleme sa nedostatkom fosfora, preko nas možete svoje biljke da obezbedite sa Van Iperen djubrivima kao glavnim izvorom fosfora I sa mnogo vodotopivih formulacija na raspolaganju sa različitim odnosima fosfora. Za više informacija, stručnih saveta o tipu djubriva, doziranju, koncentraciji I metodi primene uvek se možete obratiti HORTICENTAR timu.