Oligo Premium Gvožđe-EDDHA 6%


Karakteristike

Oligo Premium Gvožđe-EDDHA 6%

  • Štiti mikroelemente od taloženja.
  • Sadrži procentualno najviše orto-orto izomera 4,8% 0-0
  • Lako i brzo rastvorljiv u vodi
  • Pogodan za primenu na otvorenom polju kao i za primenu putem fertigacije.
  • Kompatibilan sa većinom đubriva rastvorljivih u vodi.

Oligo-Premium-fertigacija


Pakovanje

Dostupno u pakovanju od 1000kg i 25kg.