NPK 20-20-20


Karakteristike

 NPK 20-20-20

  • Jako efikasan izvor azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) u potpuno izbalansiranom odnosu.
  • Može se koristiti kroz ceo ciklus proizvodnje.
  • Jako rastvorljivo, čisto, bez prašine sa odredjenom otpornošću na zgrudnjavanje.
  • Nizak sadržaj hlora i natrijuma.
  • Mikroelementi su upotpunosti helatirani.
  • Specijalno je dizajniran za folijarnu primenu.
  • Specijalno dizajniran za primenu putem fertigacije u zemljištima i u supstratima u proizvodnji visoke tehnologije.
  • Kompatibilan sa većinom djubriva rastvorljivih u vodi, osim sa djubrivima koja sadrže Kalcijum kada je potrebno da se djubriva drže u različitim tankovima ili se primenjuju odvojeno.

NPK-20-20-20-doziranje-folijarno-fertigacija


Pakovanja

Dostupno u pakovanjima od 1000 kg i 25 kg.


Funkcija 20 20 20

Ubinas 20 20 20 + TE se preporučuje kada su izražene velike potrebe za hranljivim elementima, tokom kritičnih faza porasta kao npr. tokom intenzivnog rasta izdanaka ili razvoja plodova, nakon zimskog mirovanja ili za intenzivnu prihranu višegodišnjih biljaka u jesen. Takodje može da se koristi kada je biljkama potrebna dodatna nega nakon što su bljke bile izložene nekoj vrsti stresa.