NPK 15-30-15


Karakteristike

 NPK 15-30-15

  • Jako efikasan izvor fosfora (P)
  • Koristi se tokom specifičnih kritičnih faza rasta.
  • Jako rastvorljivo, čisto djubrivo, bez prašine sa odredjenom otpornošću prema zgrudnjavanju.
  • Nizak sadržaj hlora i natrijuma.
  • Mikroelementi su upotpunosti helatirani.
  • Specijalno je dizajniran za folijarnu primenu.
  • Specijalno dizajniran za primenu putem fertigacije u zemljištima i u supstratima u proizvodnji visoke tehnologije
  • Kompatibilan sa većinom djubriva rastvorljivih u vodi, osim sa djubrivima koja sadrže Kalcijum kada je potrebno da se djubriva drže u različitim tankovima ili se primenjuju odvojeno.

 
 


NPK-15-30-15-doziranje-fertigacija-i-folijarno


Pakovanja

Dostupno u pakovanjima od 1000 kg i 25 kg.


Funkcija NPK 15 30 15 djubriva

Merbabu 15 30 15 + 2MgO + TE se preporučuje kada su izražene velike potrebe za fosfatima (P2O5) tokom kritičnih specifičnih faza rasta kao npr. tokom erioda intenzivnog razvoja korena ili tokom generativne faze razvoja, nakon što je formiranje ploda, cvetanje i početak razvoja plodova završen.