NPK 06-12-24 granulirano


Product characteristics

 NPK 06-12-24 granular

  • Granulirano djubrivo
  • Jako efikasan izvor azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K)
  • Specijalno dizajnirano za zemljišta za sve poljoprivredne kulture za pretsetvenu primenu a i u toku proizvodnje.

 
 
 
 
 
 
 
 


Doziranje

NPK for base dressing application

Sve kulture Koristiti pre setve 200 – 600 Kg / Ha

Napomenute količine za primenu zavise od zemljišta na koje se primenjuju i klimatskih uslov, načina upotrebe, uticaja prethodno gajenih kultura i drugih specifičnih uslova. Tačne količine i vreme i način upotrebe mogu se odrediti samo nakon odredjenih analiza npr. biljaka i zemljišta..


Pakovanje

Dosupno u pakovanjima od 1000kg i 25kg.


FFunkcija NPK 6 12 24

Naša NPK djubriva se preporučuju za primenu u zemljište, za ratarske kulture, povrće, voće i vinovu lozu. Formula je prilagodjenama kulturama osetljivim na hlor.