Azot (N)

Azot je jedan od najvažnijih elemenata za rast i razvoj useva, odmah posle vode i glavna je hranljiva materija koju proizvodjač može da kontroliše. Azot postoji u različitim hemijskim oblicima i prolazi kroz prirodne procese ekosistema. Različiti oblici azota su različito dostupni biljkama. Količina dostupnog azota u zemljištu i iznesenog azota usevima direkno utiče na održivost proizvodnje.

Kako biljke koriste azot

Azot je jedan od osnovnih hemijskih elemenata neophodan za razvoj i reprodukciju biljke. Azot ulazi u sastav hlorofila i time je esencijalan u procesu obavljanja fotosinteze. Takodje je osnovni element biljnih i životinjskih proteina, uključujući i DNK i RNK i jako je važan u periodima intenzivnog rasta biljaka.
Biljke koriste azot absobovajući jone nitrata ili amonijuma kroz koren biljke. Veći deo azota biljke iskoriste za proizvodnju proteina (u obliku enzima) i nuklearnih kiselina. Azot se lao transportuje kroz biljku od zrelog tkiva do mladih tkiva. Nedostak azota u biljci će se manifestovati u obliku žuih starijih listova zbog nerazvijenosti ili uništenja hloroplasta i u obliku odsustva zelenog pigmenta.

Hemijski oblici azota

  • Azot u obliku gasa (N2) čini 78% of atmosfere. Nije direktno dostupan biljkama ali se direkto iskorišćva za fiksaciju azota i industrijskoj proizvodnji đubriva.
  • Amonijak (NH3) je gas koji sadrži azot. U ovoj formi azot je nedostupan biljkama. Učestvuje u kruženju azota u zemljištu.
  • Nitrat (NO3-) je jonski oblik azota i njzstupljeniji oblik azota koji je pristupačan biljkama.U ovom obliku, azot je pokretan, dostupan i obično krajnji produkt mineralizacije.
  • Ammonijum (NH4+) je takođe jonsi oblik azota dostupnog biljkama. Biljke troše manje energije za iskorišćavanje ovog oblika azota u poređenju sa nitratom. Azot u ovom obliku će se teže izgubiti iz zemljišta za razliku od drugih oblika azota.
  • Nitrat (NO2-) je posrednik u pretvaranju amonijuma u azot.Azot u ovom obliku nije dostupan biljkama i više je sklon gubljenju iz zemljišta za razliku od nitratnog oblika ili amonijuma.
  • Azot Oksid (N2O) je gas staklene bašte. Azot iz zemljišta može da se gubi u ovoj formi kroz proces denitrifikacije.
  • Nitritni Oksid (NO) je takođe gas i azot u ovoj formi se gubi denitrifikacijom. Može da bude štetan za ozonski omotač.

Sve navedene forme azota su poznate kao neorganske forme. Organski azot je kompleksan i nedostupan biljkama. On je krajnji produkt imobilizacije.

Simptomi nedostatka azota

  • Sadržaj hlorofila u biljci je smanjen što dovodi do pojave bledo žute obojenosti. Stariji listovi upotpunosti požute.
  • Cvetanje, plodonošenje. Sadržaj protein i skroba su uanjeni. Usled smanjene količine proteina usporen je rast biljaka i javlja se dormantnost (uspavanost) bočnih pupoljaka.

 
N