Počije novi kurs u HortiCentru

29.06 počinje jednonedeljni intenzivni kurs za troje studenata sa poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i za jednog studenta iz Ukrajine.

Svi zainteresovani se mogu prijavati za poadjanje kurseva preko ovog obrasca ili na email: info@horticentar.mk