Monokalijum Fosfat


Karakteristike

Monopotassium Phosphate

  • Kristalno djubrivo potpuno rastvorljivo u vodi
  • Nizak sadžaj hlora, natrijuma i ostalih elemenata štetnih za biljke.
  • Koristi se kada su izražene velike potrebe za fosforom i kalijumom ko npr. kada se žele proizvesti lodovi bogati šećerom boljeg kvaliteta
  • Koristi se za folijarnu prihranu, fertigaciju i kao sastojak NPK djubriva
  • Kompatibilan sa većinom djubriva rastvorljivih u vodi

 
 
 


Monokalijum-Fosfat-Doziranje
U tabeli je prikazano kolika je količina hranljive mateije zastupljena u rastvoru. Konačna koncentracija u vodi za navodnjavanje zavisi od količine hranljivih elemenata u rastvoru .
Monokalijum-Fosfat-Fertigacija
Monokalijum-Fosfat-Folijarno


Pakovanje

Dostupno u pakovanjima od 1000 kg i 25 kg.


Funkcija fosfora

Fosfor igra ključnu ulogu u fotosintezi i disanju biljaka. Kao i ATP, fosfor skladišti i transportuje energiju unutar ćelija i doprinosi boljek metabolizmu. Fosfor je takodje prisutan u DNK i RNK strukturama, glavnim nosiocima genetičkih informacija. U starijim biljkama, semenke imaju najveće koncentracije fosfora. Izdanci i koren imaju brz metabolizam i ćelije koje se jako brzo dele tako da imaju velike potrebe za fosforom. Fosfor utiče na pravilan razvoj korena, na cvetanje i razvoj semena i plodova. Kod nekih biljaka povećava otpornost na bolesti. Takodje može da povećakvalitet odredjenih kultura.


Nedostatak fosfora

Simptome nedostatka fosfora nije uvek lako otkriti jer nisu jako izraženi. Relativno manje biljke slabijeg porasta u odnosu na druge biljke su najbolji pokazatelj. Biljke koje imaju nedostatak fosfora, kao po pravilu budu manje i sporije se razvijaju i često greškom budu zamenjene sa mladjim biljkama zbog njihove velične. Ostali vidljivi pokazatelji nedostatka fosfora mogu biti ljubičasta stabljika, peteljka ili listovi. Ovi pokazatelji se odnose na kukuruz, paradajz, zelenu salatu i sve sorte kupusnjača. Braon listovi sa izraženim nervima i srebrnim sjajem mogu se naći na biljkama sa nedostatkom fosfora.
Phosphorus-deficiency-on-tomato-leaf oilseed_rape_leaf2