Magnezijum Nitrat


Karakteristike

Calcium Nitrate

  • Potpuno rastvorljivo u vodi, u obliku pastila
  • Ne sadrži hlor, natrijum i ostale za biljku štetne elemente
  • Otporan prema zgrudnjavanju zbog njegovog jedinstvenog oblika u vidu tabletica
  • Garantuje brz učinak na biljke, posebno ako se koristi folijarno.
  • Može da se koristi i folijarno i fertigacijom
  • Dostupn u specijalnim derivatima, kao sa npr Kalcijum nitratom sa (helatiranim) mikroelementima
  • Kompatibilan sa većinom djubriva rastvorljivih u vodi

 


Magnezijum-Nitrat-doziranje
Magnezijum-Nitrat-doziranje-fertigacija-i-folijarno


Pakovanje

Dostupno u pakovanju od 1000kg i 25kg.


Funkcija Magnezijuma

Magnezijum je glavni sastojak hlorofila i stoga je aktivno uključen u fotosintezu. Takodje, magnezijum je ko-faktor nekoliko enzimskih reakcija koje aktiviraju fosforilaciju ( hemijska reakcije iz koje se formira ATP izmedju ostalih). Magnezijum je potreban za stabilizaciju čestica ribozoma ( jedinjenja u ćelijama koja kreiraju proteine iz aminokiselina) i takodje pomaže da se stabilizuju strukture nukleinskih kiselina (esencijalni biološki molekuli). Magnezijum poboljšava pokretljivost šećera unutar biljke.


Nedostatak magnezijuma

Pošto se magnezijum rzo kreće kroz biljku, hloroza izmedju lisnih nerava se prvo javlja na starijim listovima, sa nekrozom koja se razvije na mestima jako zahvaćenim hlorozom. U naprednom stadijumu simptomi mogu da liče na nedostatak Kalijuma. Prvi simptomi su išarane hlorotične oblastti izmedju lisnih nerava. Rezultat nedostatka je i izdignuta naborana površina lista koja progresivno prelazi iz hlorotičnog u nekrotično tkivo. U familiji kupusnjača mogu da se pojave narandžaste, žute ili ljubičaste tačkice. Nedostatak magnezijuma je uobičajen u kiselim zemljištima i zemljištima koja se prihranjuju sa velikim količinama Kalijuma i Kalcijuma.
Chlorosis-to-orange-leaves-caused-by-magnesium-deficiency Magnesium-deficiency-of-an-oil-seed-rape-leaf