Iperen IPE | 13 – 32 – 13 + TE + IPE


Karakteristike:

Iperen IPE | 13 - 32 - 13 + TE + IPE

  • Vodotopivo NPK đubrivo za fertigaciju sa povećanom efikasnošću fosfora
  • Veća dostupnost fosfora sa manje direktne primene fosfora
  • Oslobađa fosfor koji je nataložen sa kalcijumom (alkalna zemljišta)
  • Oslobađa fosfor koji je nataložen sa gvožđem i aluminijumom (kisela zemljišta)
  • Oslobađa fosfor fiksiran u zemljištu
  • Bolji razvoj biljaka u početnom stadijumu razvoja i bolje cvetanje
  • Jako rastvorljiv proizvod, bez nečistoća, sa otpornošću ka slepljivanju.

Iperen-Ipe-13-32-13-doziranje


Pakovanje

Dostupno u pakovanju od 1000kg i 25kg.