Iperen FoliaStim za prihranu i biostimulaciju

Asortiman jedinstvenih inovativnih folijarnih proizvoda
Kombinacija prihrane i biostilmulacije
Kombinacija mineralne ishrane i ekstakta morskih algi
Povećana otpornost na abiotički stres, niske ili visoke temperature, sušu.
Povećana proizvodnja biljnih metabolita, antioksidanasa i regulatora.
Sigurno za folijarnu upotrebu, blago deluje na lisno tkivo.
Poboljšano usvajanje hranljivih elemenata zahvaljujući sinergiji sa morskim algama .
Poboljšan kvalitet plodova i prinosa.
foliastim photo
Efekat Iperen FoliaStim
Alge su izložene ekstremnim uslovima. Aktivno proizvode visok nivo supstanci kako bi smanjile osetljivost na stres: alginate (agens za vlaženje), laminarine, antioksidantie, manitol (regulacija osmoze). Doprinosi poznatim biostimulativnim efektom kad se koristi na biljkama. FoliaStim se znatno razlikuje od sličnih proizvoda po kvalitetu morskih algi. Foliastim sadrži 15% Ascophyllum Nodosum, a godinama održavamo kvalitet u kontinuitetu. Alge se koriste u skladu sa svim propisima održivosti.
Za više informacija o ovom jedinstvenom proizvodu ( koncentraciji, načinu i metodima primene za različite useve) molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake – savetodavnu službu HOORTICENTRA.