Horticentar je zvanično prisutan i u Hrvatskoj

Naša ambicija je postala realnost. Kao rezultat uspeha u Makedoniji i Srbiji, velikog interesa studenata, kompanija, individualnih prozvodjača u Hrvatskoj otvoren je još jedan Horticentar Adria i u Hrvatskoj.