Horticentar Adria

Horticentar Adria, Srbija kancelarija je potpuno operativna. Nalazimo se u glavnoj zgradi Novosadskog sajma.