DjubrivaRastvorljivost i primena djubriva


Osnovna djubriva

Kalijumova djubriva Kalijum sulfat Brošura
Kalijum nitrat Brošura

Magnezijumova djubriva Magnezijum sulfat Brošura
Magnezijum nitrat Brošura

Kalcijumova djubriva Kalcijum nitrat Brošura

Fosfatna djubriva Monokalijum fosfat Brošura
Monoamonijum fosfat Brošura

Azotna djubriva Amonijum Nitrat 18% tečni Brošura
Amonijum Sulfat Brošura

NPK djubriva rastvorljiva u vodi


NPK djubriva NPK 15-30-15 Brošura
NPK 20-20-20 Brošura
NPK 16-08-24 Brošura
NPK 06-12-24 Brošura
NPK 16-08-24 granulirano Brošura
Bely Acid | 16 – 10 – 25 + 2MgO + ME Brošura
Iperen IPE | 13 – 32 – 13 + TE + IPE Brošura
Achtang | 32 – 10 – 10 + TE Brošura

Mikrolementi


Mikroelementi Oligo Premium Gvožđe-EDDHA 6% Brošura
Oligo Iper Fer Marathon Brošura

Napredne formulacije


Napredne formulacije Iperen FoliaStim Mix TE Liquid Brošura