Završeni kursevi u Horticentru

2015 godina je iza nas puna predivnih utisaka svih onih koji su imali priliku da nas posete i postanu deo našeg tima, a ovo su neki od njih:

Živica Jović

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Lasma Bekina

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Chen Ling-Hsi

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Wang Chun-Min

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Chen Jiun-Yuan

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Elena Radinoska

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Dragana Cekova

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Ekatheryna Volyanskaya

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Dimitar Kantarev

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Nikol Turus

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Slađana Gašić

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Aleksandar Antović

Informacije o kursuSertifikatUtisak

Bojana Savićević

Informacije o kursuPrezentacijaUtisak

Jelena Blagojević

Informacije o kursuPrezentacijaUtisak