Ebb & Flood Stolovi

Ebb & Flood stolovi su industrijski standard za razmnožavanje sadnica u stakleničkoj proizvodnji.

Ebb and Flow Tables 1 Ebb and Flow Tables 2

Stolovi omogućavaju razmnožavanje velikog broja sadnica i pripremu pre presadjivanja na glavni hidroponski sistem. Ebb & Flood stolovi rade na principu plavljenja i dreniranja rasada kako bi se odrzavala hudratacija medijuma u kome se nalaze sadnice. Prilikom plavljenja voda istiskuje ustajao vazduh koji se nalazi u poroznom medijumu, a prilikom oticanja vode u medijum dospeva sveži vazduh. Medijum se ne potpotpljava u potpunosti i delimično je zasićen vlagom, što omogućava da se nakon oticanja vode, ostatak medijuma snadbe vlažnošću zahvaljujući kapilarnoj aktivnosti. Kada se voda iscedi sa stola, korenova zona je izložena vazduhu što potiče bolji razvoj sadnica.

U zavisnosti od vrste useva i faze porasta, obićna voda ili blag hranljivi rastvor se upumpava u stolove odredjen broj puta svaki dan kako bi se održao jedinstven nivo vlage u medijumu u svakom trenutku. Pored značajne uloge ovih stolova prilikom proizvodnje rasada, oni se mogu koristiti i za uzgajanje velikog broja različitih useva u kontejnerima sa substratom od faze semena do potpunog razvića.

Ebb & Flood sistem navodnjava biljke od dna saksije prema gore obezbedjujući biljkama dovoljno vode a da pri tome listovi i cvetovi ostaju suvi. Dna stola mogu biti aluminijumska ili plastična. Naš sveobuhvatni paket sastoji se od kompletnih tehničkih instalacija neophodnih za ebb & flood sistem. Naš partnek KG Systems vam nudi najbolji kvalitet ebb & flood sistema. Ovaj tip stolova takodje možete da vidite i da dobijete sve informacije i stručne savete u našem trening centru u Makedoniji – Horticentru gde Vam zajedno sa našim partnerima KG Systems i KG greenhouses možemo obezbediti najbolje rešenje za Vas.