Oštećenja od nematoda koja se često ne prepoznaju

Sekundarne infekcije otežavaju dijagnozu.

Uvod

Usevi koji se uzgajaju na zemljištu često pate od nematoda. Sve nematode nisu isključivo paraziti za biljke. Naprotiv, većina nematoda koje su prisutne u zemljištu su saprofiti. One žive od organskog otpada, bakterija i gljivica. U samo jednom gramu zemljišta može da bude prisutno na hiljade nematoda. Samo nematode koje su paraziti na biljke oštećuju useve. Suprotno od nematoda koje su saprofiti, nematode koji su paraziti imaju malu sondu pomoću koje prodiru u ćelijski zid i izvlače enzime što oštećuje biljku i uništava ćeliju. Simptomi mogu biti u obliku lezija ili nekroza, čvorova na korenju, malformacija na listovima i na korenu, uvrnuta stabljika ili listovi, smetnje u razvoju itd. Nematode korenja mogu da izazovu više oštećenja. Nematode ne samo da usporavaju usvajanje vode i hranljivih ellemenata već i njihov transport. U slučajevima ozbiljnih oštećenja, biljka može i da ugine.
Nematodes

Biljke domaćini i varijabilnost simptoma

Broj domaćina zavisi od vrste nematoda. Neke nematode imaju veliki broj domaćina kao npr. nematoda koja izaziva lezije na korenju Pratylenchus. Usevi koje ne podležu ovim nematodama nisu tako česti. Ostale nematode imaju mnogo manje domaćina, kao npr Ditylenchus. Posebno Ditylenchus može da izazove ozbiljna ekonomska oštećenje na npr krompiru i lukovicama neke vrste cveća. Kada se zemljište jednom zarazi sa Ditylenchus ne preporučuje se uzgajanje osetljivih biljnih vrsta na tom prostoru godinama! Druge jako česte nematode su nematode korena Meloidogyne i nematode lista Aphelenchoidus. Aphelenchoidus može izazvati malformacije nadzemnih delova biljaka.

Sekundarne infekcije

Iznos štete proizvedene nematodama je na prvom mestu zbog velikog broja nematoda. Ali, osim toga, rane koje naprave nematode na biljkama takodje daju slobodan ulaz bakterijama i glivama u biljku. Takođe postoje i nematode kao što je Xiphinema, koja može da bude prenosnik drugih patogenih virusa u biljku. Korenje koje je oštećeno od nematoda je najviše osetljivo na sušu. Korenje oštećeno od strane nematoda imaju manji kapacitet usvajanja vode i hranljivih elemenata što rezultira manjim prinosom useva. Svi ovi sekundarni simptomi često otežavaju dijagnozu pravog prouzrokovača infekcije.

Brzo prepoznavanje preventira ozbiljna oštećenja

Ukoliko želite da znate više o nematodama ili da proverite da li u vašem zemljištu postoje nematode u vašem zemljištu ili biljkama, slobodno nas kontaktirajte.