Takmičenje na Beogradskom univerzitetu

Poljoprivredni fakultet u Beogradu (Srbija) je nakon potpisivanja sporazuma o saradnji sa HortiCentrom organizovao takmičenje za studente. Glavna nagrada je besplatan smeštaj i najbolji kurs za 3 studenta u Horticentru.
Za više informacija kliknite ovde.