Koristi i prednosti Hidroponije

Koristi hidroponije:

• Ne zavisite od zemljišta.
• Biljke se uzgajaju kao dosta plodnije zahvaljujući medijumima u kojima se uzgajaju i kvalitetnim hranljivim rastvorima koji se koriste u hidroponiji.
• Psihološki može biti jako zadovoljavajuće gledati biljke kako se napreduju i razvijaju se.

Prednosti hidroponije:

• Hidroponija je pogodna za područja koja su ograničena sa zemljištem.
• Hidroponija je pogodna za područja koja imaju aridna zemljišta
• Hidroponijom dobijate više prinosa nego konvencionalnim načinom proizvodnje na istoj površini
• Hidroponija dosta efikasnije koristi vodu. Bez obzira na sam naziv, metoda hidroponije je mnogo efikasnija u iskorišćavanju vode od konvencionalnih metoda. U konvencionalnoj proizvodnji, voda se prosipa u zemlju, deo će da se usvoji, a ostatak je izgubljen. U hidroponiji, voda se usvaja od strane biljaka i deo ispari.
• Nema dospevanja hemikalija u zemljište. Za razliku od konvencionalnih medota pri kojima se stajnjak i hemikalije akumuliraju u zemljište i razaraju plodnost zemljišta.
• Smanjena je ili potpuno isključena upotreba hemikalija za zaštitu bilja
• Nutritivna vrednost biljke je veća.
Za više informacija o hidroponskom načinu proizvodnje kontaktirajte naš HORTICENTAR tim.