Bely Acid | 16 – 10 – 25 + 2MgO + ME


Karakteristike

Bely Acid | 16 - 10 - 25 + 2MgO + ME

  • Jako efikasan izvor Kalijuma (K2O)
  • Koristi se tokom kritičnih perioda rasta
  • Jako rastvorljivo, čisto bez nečistoća i prašine sa perzistentnošću na slepljivanje
  • Nizak sadržaj natrijuma i hlorida
  • Mikroelementi su potpuno helatirani
  • Posebno proizveden i namenjen za folijarnu upotrebu
  • Posebno proizveden i namenjen za primenu putem fertigacije u zemljište i supstrate
  • Kompatibilan je sa većinom đubriva rastvorljivih u vodi, osim sa đubrivima koja sadrže Kalcijum. U ovim slučajevima primena ovih đubriva treba da bude svaka zasebno.

ely-Acid-doziranje-kap-po-kap
Bely-Acid-doziranje-preko-lista


Pakovanje

Dostupno u pakovanju od 1000kg i 25kg.