Azijska voćna mušica Drosophila suzukii u voćnjacima i vinogradima

Polifagna i invazivna azijska voćna mušica

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je polifagna i invazivna štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove u fazi zrenja. Može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na: jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze.
Ekonomski značaj ove štetočine je veliki, jer ova voćna mušica napada plodove u fazi zrenja. Veliki napad naročito se registruje u zasadima koji su napušteni i u kojima nije obavljena berba.

Kako napraviti lovnu klopku za azijsku voćnu mušicu?

U klopku, koja se može napraviti i kod kuće od plastične flaše, postavi se smeša od 150 mililitara crvenog vina, 150 mililitara jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za sudove. Na vrhu se izbuše rupice u koje će ući mušice. Klopke se menjaju na svakih nedelju dana. Ukoliko je moguće, treba ih postaviti visoko u krošnju drveta. Preporuka je da se zreli plodovi beru svakodnevno, a truli uklanjaju iz zasada.

Mere za kontrolu populacije voćne mušice

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog i koštičavog voća i vinove loze preporučuju sledeće mere:
– Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)
– Skraćivanje intervala berbe, u cilju što bržeg sklanjanja plodova sa parcele
– Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja)
– Kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom.

Vrlo važno je da se raspoložive mere kontrole sprovedu na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.
Za više informacija i saveta u pogledu ovakvih i sličnih problema možete da kontaktirate naš HORTICENTAR tim.