Amonijum Sulfat


Karakteristike

Amonijum Sulfat

  • Amonijum sulfat 24 % je bela kristalna neorganska so Amonijum sulfata anhidrata (NH4)2SO4
  • Rastvorljivo, bez nečistoća i otporno prema zgrudnjavanju.
  • Koristi se za folijarnu primenu i primenu putem fertigacije kao i jedna od sirovina za dobijanje NPK đubriva.
  • Kompatibilan je sa većinom đubriva rastvorljivih u vodi.

 
 
 
 


Amonijum-Sulfat-doziranje.png


Pakovanja

Dostupan je u pakovanjima od 25kg i 50kg.