Amonijum Nitrat 18% tečni


Karakteristike

Amonijum Nitrat 18% tečni

  • Amonijum nitrat 18% tečno đubrivo je čist, transparentan, stabilan proizvod.
  • Primenjuje se fertigacijom i folijarno.
  • Kompatibilan je sa većinom đubriva rastvorljivih u vodi.

 
 
 
 
 
 


Amonijum-nitrat-doziranje
Amonijum-nitrat-doziranje-fertigacija


Pakovanja

Dostupno u pakovanjima od 20 l i 1000 l.